Ga naar hoofdinhoud

ApplyMap - scriptfunctie

OP DEZE PAGINA

ApplyMap - scriptfunctie

De scriptfunctie ApplyMap wordt gebruikt voor het toewijzen van de uitvoer van een uitdrukking aan een eerdere geladen toewijzingstabel.

Syntax:  

ApplyMap('map_name', expression [ , default_mapping ] )

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten voor ApplyMap
Argument Beschrijving
map_name

De naam van een toewijzingstabel die eerder is gemaakt met de opdracht mapping load of mapping select. De naam moet tussen enkele, rechte aanhalingstekens staan.

Waarschuwing: Wanneer u deze functie gebruikt in een variabele die met een macro is uitgebreid en verwijst naar een toewijzingstabel die niet bestaat, mislukt het aanroepen van de functie en wordt er geen veld gemaakt.
expression De uitdrukking waarvan het resultaat moet worden toegewezen.
default_mapping

Als de uitdrukking is opgegeven, wordt deze waarde gebruikt als standaardwaarde als de toewijzingstabel geen overeenkomstige waarde bevat voor expression. Als de uitdrukking niet is opgegeven, wordt de waarde van expression ongewijzigd geretourneerd.

Waarschuwing: Het uitvoerveld van ApplyMap mag niet dezelfde naam hebben als een van de invoervelden. Dit kan onverwachte resultaten opleveren. Voorbeeld van verkeerd gebruik: ApplyMap('Map', A) as A.

Example:  

In dit voorbeeld laden wij een lijst met verkopers waarbij een landcode het land aangeeft waar zijn wonen. Wij gebruiken een tabel waarin een landcode wordt toegewezen aan een land ter vervanging van de landcode door de landnaam. Er zijn slechts drie landen gedefinieerd in de toewijzingstabel, andere landcode worden toegewezen aan 'Rest of the world'.

// Load mapping table of country codes: map1: mapping LOAD * Inline [ CCode, Country Sw, Sweden Dk, Denmark No, Norway ] ; // Load list of salesmen, mapping country code to country // If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world Salespersons: LOAD *, ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country Inline [ CCode, Salesperson Sw, John Sw, Mary Sw, Per Dk, Preben Dk, Olle No, Ole Sf, Risttu ] ; // We don't need the CCode anymore Drop Field 'CCode';

De resulterende tabel (Salespersons) ziet er als volgt uit:

Example 1
Salesperson Country
John Sweden
Mary Sweden
Per Sweden
Preben Denmark
Olle Denmark
Ole Norway
Risttu Rest of the world

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view