Ga naar hoofdinhoud

Time - script- en grafiekfunctie

Time() maakt een uitdrukking op als een tijdwaarde in de tijdnotatie die in de systeemvariabelen in het load-script of in het besturingssysteem is ingesteld, tenzij een opmaakreeks is opgegeven.

Syntax:  

Time(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Time argumenten
Argument Beschrijving
number Het getal dat moet worden opgemaakt.
format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende tijdreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de korte datumnotatie, tijdnotatie en decimaal scheidingsteken die zijn ingesteld in het besturingssysteem.

Examples:  

In de onderstaande voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Instelling voor tijdnotatie 1: hh:mm:ss
  • Instelling voor tijdnotatie 2: hh.mm.ss

Example 1:  

Time( A )
waarbij A=0,375

Resultaten voorbeeld 1
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

09:00:00

09.00.00

Getal:

0.375

0.375

Example 2:  

Time( A )
waarbij A=35648,375

Resultaten voorbeeld 2
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

09:00:00

09.00.00

Getal:

35648.375

35648.375

Example 3:  

Time( A, 'hh-mm' )
waarbij A=0,99999

Resultaten voorbeeld 3
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

23-59

23-59

Getal:

0.99999

0.99999