Ga naar hoofdinhoud

Num - script- en grafiekfunctie

Num() maakt een uitdrukking op numerieke wijze op in de notatie voor getallen die is ingesteld in de systeemvariabelen in het load-script of in het besturingssysteem, tenzij een opmaakreeks is opgegeven, alsmede optionele scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Num argumenten
Argument Beschrijving
number

Het getal dat moet worden opgemaakt.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende datumreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt de datumnotatie die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.
dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyDecimalSep die is ingesteld in het load-script.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyThousandSep die is ingesteld in het load-script.

Examples:  

In de onderstaande voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Instelling voor getalnotatie 1: # ##0
  • Instelling voor getalnotatie 2: #,##0

Example 1:  

Num( A, '0.0' )
waarbij A=35648,375

Resultaten voorbeeld 1
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

35 648 375

35648.375

Getal:

35648375

35648.375

Example 2:  

Num( A, '#,##0.##', '.' , ',' )
waarbij A=35648

Resultaten voorbeeld 2
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

35,648.00

35,648.00

Getal: 35648 35648

Example 3:  

Num( pi( ), '0,00' )

Resultaten voorbeeld 3
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks:

3,14

003

Getal:

3.141592653

3.141592653

Example 4:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer dit uit.

Bouw vervolgens een strakke tabel met Field1en Field2 als dimensies.

Sheet1:

let result= Num( pi( ), '0,00' );

Load * inline

[Field1; Field2

9; 8,2

1; $(result)

](delimiter is ';');

 

Field1 bevat de waarden 1 en 9.

Field2 bevat de waarden 3,14 en 8,2.