Ga naar hoofdinhoud

Date - script- en grafiekfunctie

Date() maakt een uitdrukking op als een datum met de opmaak die in de systeemvariabelen in het load-script, in het besturingssysteem of in een opmaakreeks is ingesteld, indien opgegeven.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argumenten voor Date
Argument Beschrijving
number Het getal dat moet worden opgemaakt.
format Tekenreeks waarmee de notatie van de resulterende tekenreeks wordt beschreven. Als geen opmaakcode is opgegeven, wordt de datumnotatie die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.

Examples:  

In de onderstaande voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Datuminstelling 1: YY-MM-DD
  • Datuminstelling 2: M/D/YY

Example 1:  

Date( A )

waarbij A=35648

Resultaten voorbeeld 1
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: 97-08-06 8/6/97
Getal: 35648 35648

Example 2:  

Date( A, 'YY.MM.DD' )

waarbij A=35648

Resultaten voorbeeld 2
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: 97.08.06 97.08.06
Getal: 35648 35648

Example 3:  

Date( A, 'DD.MM.YYYY' )

waarbij A=35648.375

Resultaten voorbeeld 3
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: 06.08.1997 06.08.1997
Getal: 35648.375 35648.375

Example 4:  

Date( A, 'YY.MM.DD' )

waarbij A=8/6/97

Resultaten voorbeeld 4
Resultaten Instelling 1 Instelling 2
Tekenreeks: NULL (niets) 97.08.06
Getal: NULL 35648