Ga naar hoofdinhoud

nPer - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert het aantal perioden voor een investering op basis van periodieke, constante betalingen en een constant rentepercentage.

Syntax:  

nPer(rate, pmt, pv [ ,fv [ , type ] ])

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argumenten voor nPer
Argument Beschrijving
rate Het rentepercentage per periode.
nper Het totale aantal betalingsperioden in een annuïteit.

pmt

De betaling die elke periode wordt gedaan. Dit bedrag moet gedurende de hele duur van de annuïteit gelijk blijven. Een betaling wordt weergegeven als een negatief getal, bijvoorbeeld, -20.

pv

De huidige waarde die of het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als pv wordt weggelaten, wordt dit verondersteld 0 (nul) te zijn.

fv

De toekomstige waarde die of het kassaldo dat u wilt bereiken nadat de laatste betaling is gedaan. Als fv niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

type

Moet 0 zijn als de betalingen aan het eind van de periode verschuldigd zijn en 1 als de betalingen aan het begin van de periode verschuldigd zijn. Als type niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

Examples and results:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

U wilt een huishoudelijk apparaat verkopen en dat er in maandelijks termijnen van $ 20 wordt betaald. De rente is 6% op jaarbasis. De rekening komt aan het einde van elke maand. Hoeveel perioden zijn vereist als de waarde van het geld dat u hebt ontvangen na de laatste rekening gelijk moet zijn aan $ 800?

nPer(0.005,-20,0,800)

Retourneert 36.56