Ga naar hoofdinhoud

PV - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de huidige waarde van een investering.

PV(rate, nper, pmt [ ,fv [ , type ] ])

Return data type: numeriek. Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van geld. .  

De huidige waarde is het totale bedrag dat een reeks toekomstige betalingen op dit moment waard is. Als u bijvoorbeeld geld leent, is het geleende bedrag de huidige waarde voor de verstrekker van de lening.

Arguments:  

Argumenten voor PV
Argument Beschrijving
rate Het rentepercentage per periode.
nper Het totale aantal betalingsperioden in een annuïteit.

pmt

De betaling die elke periode wordt gedaan. Dit bedrag moet gedurende de hele duur van de annuïteit gelijk blijven. Een betaling wordt weergegeven als een negatief getal, bijvoorbeeld, -20.

fv

De toekomstige waarde die of het kassaldo dat u wilt bereiken nadat de laatste betaling is gedaan. Als fv niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

type

Moet 0 zijn als de betalingen aan het eind van de periode verschuldigd zijn en 1 als de betalingen aan het begin van de periode verschuldigd zijn. Als type niet wordt aangegeven, wordt dit verondersteld 0 te zijn.

Examples and results:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

Wat is de huidige waarde van een schuld, wanneer u $100 moet betalen aan het eind van elke maand gedurende een periode van vijf jaar, met een rentepercentage van 7%?

PV(0.07/12,12*5,-100,0,0)

Retourneert $5,050.20