Ga naar hoofdinhoud

Datum- en tijdfuncties

Datum- en tijdfuncties in QlikView worden gebruikt voor het transformeren en converteren van datum- en tijdwaarden. Alle functies kunnen zowel in het load-script als in grafiekuitdrukkingen worden gebruikt.

Functies zijn gebaseerd op een serienummer voor datum-tijd dat gelijk is aan het aantal dagen sinds 30 december 1899. De waarde van het gehele getal geeft de dag aan en de fractionele waarde geeft de tijd van de dag aan.

In QlikView wordt de numerieke waarde van de parameter gebruikt, dus een getal is geldig als parameter ook als het niet is opgemaakt als een datum of tijd. Als de parameter niet overeenkomt met een numerieke waarde, bijvoorbeeld als het een tekenreeks is, wordt in QlikView geprobeerd om de tekenreeks te interpreteren op basis van de omgevingsvariabelen voor datum en tijd.

Als de tijdnotatie die in de parameter wordt gebruikt niet overeenkomt met de notatie die is ingesteld in de omgevingsvariabelen, is geen correcte interpretatie in QlikView mogelijk. U kunt dit oplossen door de instellingen te wijzigen of gebruik te maken van een interpretatiefunctie.

In de voorbeelden voor elke functie wordt uitgegaan van de standaardnotatie voor tijd en datum, hh:mm:ss enYYYY-MM-DD (ISO 8601).

Opmerking:

Bij het verwerken van een tijdstempel met een datum- of tijdfunctie, worden parameters voor zomertijd genegeerd door QlikView tenzij een geografische locatie is opgenomen in de datum- of tijdfunctie.

Bijvoorbeeld: voor ConvertToLocalTime( filetime('Time.qvd'), 'Paris') worden parameters voor zomertijd gebruikt terwijl voor ConvertToLocalTime(filetime('Time.qvd'), 'GMT-01:00') geen parameters voor zomertijd worden gebruikt.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Uitdrukkingen van tijd in gehele getallen

Tijdstempelfuncties

Maakfuncties

Andere datumfuncties

TimeZone-functies

Functies voor instellen van tijd

Functies In...

Functies Begin ... Eind

 

Functies voor dagnummering