Ga naar hoofdinhoud

Menu Rapporten

OP DEZE PAGINA

Menu Rapporten

Het menu Rapporten boven aan het QlikView-scherm bevat de opdracht Rapporten bewerken... waarmee het dialoogvenster Rapport-editor kan worden geopend waarin nieuwe rapporten kunnen worden gemaakt of bestaande rapporten kunnen worden bewerkt. In dit dialoogvenster kunt u ook rapporten verwijderen en selecteren, de opmaak van rapporten ontwerpen, pagina's en afbeeldingen toevoegen, enzovoort. De rapport-editor geeft een lijst van alle beschikbare rapporten weer, waaruit u direct kunt selecteren. U kunt rapporten doorzoeken op naam of deze vanuit de vervolgkeuzelijst selecteren.

Een rapport kan een Documentrapport zijn, dat bij het desbetreffende document is opgeslagen, of een Gebruikersrapport, dat afzonderlijk op de computer is opgeslagen.

See also