Ga naar hoofdinhoud

Rapport-editor: Dialoogvenster Rapportinstellingen

OP DEZE PAGINA

Rapport-editor: Dialoogvenster Rapportinstellingen

In dit dialoogvenster vindt u algemene (niet-paginagebonden) instellingen van het rapport. Het dialoogvenster bestaat uit vier pagina's.

Tabblad Instellingen

Het tabblad Instellingen bevat de basiseigenschappen van het rapport:

Rapporteigenschappen
Eigenschap Beschrijving
Naam Naam van het rapport. U kunt elke willekeurige tekenreeks opgeven. De naam mag ook worden opgegeven als berekende formule voor dynamisch bijwerken.
Rapport-ID De unieke ID van het rapport. Bij aanmaak wordt in QlikView aan elke opmaakentiteit, inclusief een rapport, een unieke ID toegekend voor automatische controle. De ID bestaat standaard uit een combinatie van letters, waarmee het type identiteit wordt aangegeven, en een nummer. Zo krijgt het eerste rapport van een document altijd de ID RP01 toegekend. Een ID kan worden gewijzigd in een willekeurige andere tekenreeks die nog niet voor een ander rapport, werkbladobject, werkblad, bladwijzer of waarschuwing in het document wordt gebruikt.
Opmerking In dit opmerkingenveld kan de maker van een rapport beschrijven wat het doel van het rapport is of andere gegevens over het rapport vermelden. Het wordt niet buiten dit dialoogvenster gebruikt.
Voorkeur papierformaat In deze keuzelijst kunt u het gewenste papierformaat voor uw rapport opgeven. De afmetingen van het geselecteerde papierformaat worden ook in het deelvenster Paginavoorbeeld weergegeven. Als het rapport toch op een ander papierformaat wordt afgedrukt, dan probeert QlikView de rapportinhoud aan het nieuwe formaat aan te passen door de afdrukobjecten in of uit te zoomen.
Voorwaardelijk tonen

Als deze optie is ingeschakeld, wordt het rapport dynamisch getoond of verborgen, afhankelijk van de waarde van de voorwaarde-uitdrukking die in het bewerkingsvak rechts is opgegeven. De voorwaarde-uitdrukking wordt geëvalueerd telkens als de lijst met beschikbare rapporten wordt gegenereerd. Het rapport wordt alleen getoond als de voorwaarde Waar wordt geretourneerd. Gebruikers met beheerdersbevoegdheden voor het document kunnen alle getoonde voorwaarden opheffen met behulp van de optie Alle werkbladen en objecten tonen in het dialoogvenster Documenteigenschappen: Beveiliging. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Shift+S.

Documenteigenschappen: Beveiliging

Tabblad Marges

Het tabblad Marges bevat instellingen voor de marges van het rapport. De besturingselementen zijn hetzelfde als voor de pagina Opmaak in het dialoogvenster Afdrukken.

Tabblad Koptekst/voettekst

Het tabblad Koptekst/voettekst bevat instellingen voor de kop- en voetteksten van het rapport. De besturingselementen zijn hetzelfde als voor de pagina Koptekst/voettekst in het dialoogvenster Afdrukken.

Tabblad Selecties

Het tabblad Selecties bevat de instellingen voor de selecties die moeten worden toegepast bij het afdrukken van het rapport:

Selectie-instellingen
Instelling Beschrijving
Aanvangsselecties Met behulp van deze keuzerondjes kunt u de aanvangsselecties voor de rapportafdruk opgeven. Onafhankelijk van de instelling die u gebruikt, zijn na het afdrukken de selecties van voor de rapportafdruk weer van toepassing.
Huidige selecties De huidige selecties worden als basis voor de rapportafdruk gebruikt (standaard).
Alles wissen Alle huidige selecties in het document worden gewist voordat het rapport wordt afgedrukt. Na het afdrukken worden de originele selecties weer toegepast.
Huidige selecties Een bladwijzer, die in de keuzelijst kan worden geselecteerd, wordt toegepast voordat het rapport wordt afgedrukt. Na het afdrukken worden de originele selecties weer toegepast.
Meervoudig afdrukken voor mogelijke waarden in veld Als deze optie in ingeschakeld, wordt het gehele rapport herhaaldelijk afgedrukt, namelijk voor elke mogelijke waarde in het veld dat is opgegeven in de keuzelijst onder de optie. Als geen van de veldwaarden voldoet aan de opgegeven waarden, wordt er niets afgedrukt. Na het afdrukken worden de originele selecties weer toegepast. Als er paginanummers zijn, worden deze doorlopend op elke pagina afgedrukt.