Ga naar hoofdinhoud

Rapport-editor: Dialoogvenster Pagina-instellingen

OP DEZE PAGINA

Rapport-editor: Dialoogvenster Pagina-instellingen

In dit dialoogvenster vindt u de instellingen voor de geselecteerde pagina. Het dialoogvenster bestaat uit drie pagina's.

Algemeen

Het tabblad Algemeen bevat de basiseigenschappen van de pagina:

Pagina-eigenschappen
Eigenschap Beschrijving
Stand Elke pagina kan zijn eigen standinstelling hebben. Kies tussen Staand en Liggend. De keuze wordt weergegeven in het deelvenster Paginalijst erboven.
Pagina Type Stel in of het rapport moet worden afgedrukt als Enkele pagina of als Meervoudige pagina (voor lange tabellen).
Aanpassen aan papierformaat Deze instelling is alleen beschikbaar voor meervoudige pagina's.
Papier naar behoefte gebruiken
Het werkbladobject wordt op de afdruk niet geschaald. Er worden zoveel pagina's gebruikt als in elke richting nodig is.
Schalen op x %
Het werkbladobject wordt op de afdruk geschaald op een vast percentage van de originele grootte. Er worden zoveel pagina's gebruikt als in elke richting nodig is.
Passend op x bij y
Het werkbladobject wordt op de afdruk geschaald, zodat het op een vastgesteld aantal pagina's past.

Instellingen

Het tabblad Instellingen bevat instellingen voor het introductie- en het bijlagegebied van meervoudige pagina's. Deze pagina is niet beschikbaar voor enkele pagina's.

Instellingen inleiding en bijlage
Instelling Beschrijving
Introductie en appendix gebruiken Schakel deze optie in als u, naast inhoud van dynamische grootte, afdrukitems met een vaste grootte wilt gebruiken op een meervoudige pagina.
Introductieplaats Door een, twee of drie opties in te schakelen geeft u aan of u het introductiegebied op de eerste pagina, op alle tussenliggende pagina's en/of op de laatste pagina wilt.
Introductiehoogte Hier kunt u de hoogte opgeven die op elke pagina voor het introductiegebied wordt geserveerd. Het op te geven getal is een percentage van het beschikbare afdrukgebied (papierhoogte min koptekst/voettekst). U kunt deze instelling ook wijzigen door de rand te verslepen in het deelvenster Paginavoorbeeld.
Introductieverschuiving Hier kunt u de spatiëring tussen het introductiegebied en het hoofdgebied opgeven. Het op te geven getal is een percentage van het beschikbare afdrukgebied (papierhoogte min koptekst/voettekst).
Plaatsing van de bijlage Door een, twee of drie opties in te schakelen geeft u aan of u het introductiegebied op de eerste pagina, op alle tussenliggende pagina's en/of op de laatste pagina wilt.
Hoogte van de bijlage Hier kunt u de hoogte opgeven die op elke pagina voor het introductiegebied wordt geserveerd. Het op te geven getal is een percentage van het beschikbare afdrukgebied (papierhoogte min koptekst/voettekst). U kunt deze instelling ook wijzigen door de rand te verslepen in het deelvenster Paginavoorbeeld.
Appendixverschuiving Hier kunt u de spatiëring tussen het introductiegebied en het hoofdgebied opgeven. Het op te geven getal is een percentage van het beschikbare afdrukgebied (papierhoogte min koptekst/voettekst).

Meervoudige afdruk

Het tabblad Meervoudige afdruk bevat de eigenschappen van de meervoudige afdruk van de pagina. Dat betekent dat de pagina herhaaldelijk wordt afgedrukt, namelijk voor elke mogelijke waarde in een opgegeven veld.

Als de optie Meervoudig afdrukken voor waarden in veld is ingeschakeld, wordt de pagina herhaaldelijk afgedrukt, waarbij elke mogelijke veldwaarde wordt geselecteerd die in de keuzelijst eronder is opgegeven. Als geen van de veldwaarden voldoet aan de opgegeven waarden, wordt er niets afgedrukt. Let op: als er ook Meervoudig afdrukken is opgegeven op rapportniveau, dan kan het voorkomen dat deze selectie op rapportniveau alle opgegeven waarden op paginaniveau uitsluit. De pagina met de waarde voor meervoudig afdrukken op rapportniveau wordt dan overgeslagen. Na het afdrukken worden de originele selecties weer toegepast. Als er paginanummers zijn, worden deze doorlopend op elke pagina afgedrukt.