Ga naar hoofdinhoud

Afdrukopties: Datum en tijd

Met deze opties kunt u de gewenste weergave van datum en tijd instellen.

Opties datum- en tijd
Optie Beschrijving
Systeemstandaard gebruiken Schakel deze optie in als u de opmaak voor datum en tijd van het systeem (bijvoorbeeld Windows) wilt toepassen.
Huidige instellingen Hier wordt de huidige opmaak van datum en tijd weergegeven.
Datum Hier kunt u de datumopmaak instellen. Selecteer de opmaak in het vervolgkeuzemenu.
Datumscheidingsteken Kies het teken dat u als datumscheidingsteken wilt gebruiken.
Tijd In de groep Tijd kunt u de opmaak voor de tijd instellen.
24h
Schakel deze optie in als u de tijd wilt weergeven in de vierentwintiguursnotatie.
12h
Schakel deze optie in als u de tijd wilt weergeven in de twaalfuursnotatie.
Tijdscheidingsteken
Hier kunt u het teken kiezen dat u als tijdscheidingsteken wilt gebruiken.
Seconden tonen
Schakel deze optie in als u de seconden wilt weergeven in de tijdnotatie.