Ga naar hoofdinhoud

Geselecteerde veldwaarden vergrendelen

OP DEZE PAGINA

Geselecteerde veldwaarden vergrendelen

Als een uitgesloten veldwaarde wordt geselecteerd, worden eerdere selecties geannuleerd die strijdig zijn met de nieuwe keuze. Als u wilt voorkomen dat een eerdere selectie op deze manier wordt geannuleerd, kunt u alle selecties in een keuzelijst vergrendelen door het menu Object van de keuzelijst te openen en de optie Vergrendelen te kiezen.

Als u een eerder ingestelde vergrendeling wilt ontgrendelen, opent u de keuzelijst Object en selecteert u Ontgrendelen. Algemeen vergrendelen en ontgrendelen van selecties kunt u uitvoeren in het menu Selecties.

Als u een waarde probeert te selecteren die niet compatibel is met een vergrendelde selectie in een ander veld, mislukt de selectie.

U kunt de vergrendeling van een selectie in een veld van een specifiek werkbladobject passeren·met de instelling Vergrendeld veld opheffen voor keuzelijsten, meervoudige keuzelijsten en schuifbalkobjecten. Het veld blijft wel vergrendeld voor logische wijzigingen door selecties in andere velden. Deze optie is standaard ingeschakeld voor schuifbalkobjecten.