Ga naar hoofdinhoud

Cirkelreferenties oplossen

Als cirkelreferenties optreden, moet u het load-script bewerken door een unieke naam toe te wijzen aan een van de velden met een identieke naam.

Doe het volgende:

  1. Open de scripteditor.
  2. Bewerk de LOAD-opdracht voor een van de dubbele veldnamen.

    In dit voorbeeld zou de LOAD-opdracht van de tabel die de lokale teams en hun stad bevat, een nieuwe naam krijgen voor Team, bijvoorbeeld LocalClub. De bijgewerkte LOAD-opdracht luidt:

    LOAD City, Team as LocalClub

  1. Laad het script opnieuw.

U hebt nu logica die werkt in alle tabellen. Als in dit voorbeeld Italy wordt geselecteerd, worden het nationale elftal, de Duitse steden en de lokale clubs van elke stad gekoppeld:

Four fields: Country, Team, City, and LocalClub.

Als u de tabelweergave opent, ziet u dat de losjes gekoppelde verbindingen worden verplaatst door normale verbindingen:

The Country fields and the City fields are strongly associated. The Team and LocalClub fields are not associated.

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Moderniseer en haal alles uit uw QlikView-investering met Qlik Sense in de cloud.

Wilt u meer informatie?
Remove banner from view