Ga naar hoofdinhoud

Het laden van Excel-bestanden in QlikView voorbereiden

OP DEZE PAGINA

Het laden van Excel-bestanden in QlikView voorbereiden

Als u Microsoft Excel-bestanden wilt laden in QlikView, kunt u uw gegevens op veel verschillende manieren transformeren en opschonen in het load-script, maar het zou handiger kunnen zijn om de brongegevens rechtstreeks in het Microsoft Excel-spreadsheetbestand voor te bereiden. Deze sectie bevat enkele tips om u te helpen bij het voorbereiden van uw spreadsheet zodat dit met minimaal vereiste scriptcodering in QlikView kan worden geladen.

Kolomkoppen gebruiken

Als u kolomkoppen gebruikt in Excel, worden deze automatisch als veldnamen gebruikt als u Ingesloten veldnamen kiest bij het selecteren van gegevens in QlikView. Het wordt tevens aanbevolen om regeleinden in de labels te vermijden en de kop op de eerste regel van het blad te plaatsen.

Uw gegevens opmaken

Het is gemakkelijker om een Excel-bestand te laden in QlikView als de inhoud als onbewerkte gegevens in een tabel worden gepresenteerd. Het verdient de voorkeur om het volgende te vermijden:

  • Aggregaten, zoals totalen of aantallen. Aggregaten kunnen worden gedefinieerd en berekend in QlikView.
  • Dubbele kopteksten.
  • Extra informatie die geen deel uitmaakt van de gegevens, zoals opmerkingen. De beste manier is om een kolom voor opmerkingen te hebben die u op eenvoudige wijze kunt overslaan bij het laden van het bestand in QlikView.
  • Gegevenslay-out voor kruistabellen. Als u bijvoorbeeld één kolom per maand hebt, kunt u beter een kolom met de naam "Maand' maken en dezelfde gegevens opnemen in 12 rijen (1 rij per maand). Dan kunt u deze altijd bekijken in de kruistabelindeling in QlikView.
  • Tussenkoppen, zoals een regel met de tekst "Afdeling A" gevolgd door de regels die betrekking hebben op afdeling A. In plaats daarvan kunt u beter een kolom maken genaamd "Afdeling" en deze vullen met de juiste afdelingsnamen.
  • Samengevoegde cellen. Geef in plaats daarvan de celwaarde aan in elke cel.
  • Lege cellen waarbij de waarde wordt geïmpliceerd door de voorafgaand waarde erboven. U moet lege cellen waar een herhaalde waarde wordt gebruikt met een waarde vullen zodat elke cel een gegevenswaarde bevat.

Benoemde gebieden gebruiken

Als u slechts een deel van een werkblad wilt lezen, kunt u een gebied van kolommen en rijen selecteren en dit definiëren als benoemd gebied in Excel. QlikView kan gegevens laden vanuit benoemde gebieden, maar ook vanuit werkbladen.

Gewoonlijk kunt u de onbewerkte gegevens definiëren als benoemd gebied en alle extra opmerkingen en legenda's buiten het benoemde gebied houden. Dit maakt het gemakkelijker om de gegevens te laden in QlikView.

Wachtwoordbeveiliging verwijderen

Het wordt aanbevolen om de wachtwoordbeveiliging van Excel te verwijderen voordat u de gegevens laadt.