Ga naar hoofdinhoud

Menu Help

Het menu Help is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

  • Inhoud: De QlikView Help wordt geopend.
  • Help gebruiken: Hier vindt u aanwijzingen over het gebruik van de QlikView Help.
  • Startpagina tonen: Hiermee wordt de startpagina getoond telkens wanneer QlikView wordt gestart. Als de startpagina niet wordt getoond wanneer het programma wordt gestart, schakelt u het selectievakje Startpagina tonen bij opstarten van QlikView uit.
  • Licentie-update...: Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin de gebruiker het licentiebestand kan weergeven of bewerken.
  • Ondersteuningsinfo voor document...: Hiermee wordt een dialoogvenster geopend dat een lijst bevat met ondersteuningsgegevens voor het actieve document.
  • Over QlikView...: Hiermee wordt het dialoogvenster Info geopend, waarin de versie, het serienummer en de naam van de eigenaar van QlikView worden weergegeven.