Ga naar hoofdinhoud

Wizard Bestand: Type

OP DEZE PAGINA

Wizard Bestand: Type

Deze pagina bevat de instellingen voor het bestandstype en het tabeltype. Welke instellingen worden aangeboden, is afhankelijk van het bestandstype.

Bij het openen van een tabelbestand wordt geprobeerd de inhoud van het bestand te interpreteren. Op deze manier worden de aanvankelijke waarden van de parameters ingesteld, maar ze kunnen uiteraard handmatig door de gebruiker worden aangepast.

Bestandstype

Hier wordt het bestandstype ingesteld: Met scheidingstekens, Vaste recordlengte, DIF, Excel-bestanden (xls), Excel (xlsx), HTML, QVD, XML, KML of QVX.

Deelvenster Voorbeeld

In het voorbeeldvenster (het onderste deel van de dialoogvensterpagina) wordt het resultaat van de gekozen instellingen weergegeven. Als de instellingen worden gewijzigd, wordt de inhoud van het voorbeeldvenster overeenkomstig bijgewerkt. U kunt een aantal wijzigingen ook direct in dit voorbeeldvenster aanbrengen. Ten eerste kunt u velden weglaten door te klikken op het kruisje rechts naast de veldnaam. Het kruisje verandert vervolgens in een uitroepteken en het veld wordt niet opgenomen in de load-opdracht. Om deze wijziging ongedaan te maken hoeft u alleen nog maar een keer op het uitroepteken te klikken. Als u een veldnaam wilt wijzigen, klikt u op de veldnaam, voert u de nieuwe naam in dit vak in en bevestigt u deze door op RETURN te drukken. De as-clausules in de load-opdracht worden vervolgens automatisch gemaakt. Ten slotte kunt u voor bestanden met een vaste recordlengte (en sommige HTML-tabellen) de kolombreedte direct instellen door in het voorbeeldvenster te klikken.