Ga naar hoofdinhoud

Documenteigenschappen: Uitbreidingen

Op dit tabblad kunt u uitbreidingen selecteren waarmee u de vormgeving van het document kunt wijzigen.

Opmerking: Actieve documentuitbreidingen hebben alleen effect op het QlikView-document als wordt gewerkt in de AJAX-client of in de WebView-modus in QlikView.
Opmerking: Documentuitbreidingen worden gemaakt door de ontwerper/ontwikkelaar van de toepassing. Documentuitbreidingen bieden een mechanisme voor het invoegen van JavaScript-code in een QlikView-toepassing die wordt bekeken via de AJAX-client. Variaties in de uitbreidingen kunnen optreden op webbrowsers met verschillende JavaScript-engines.

De lijst Geïnstalleerde uitbreidingen bevat alle geïnstalleerde uitbreidingen. U kunt een uitbreiding selecteren door in de lijst op de gewenste uitbreiding te klikken. De geselecteerde uitbreidingen worden weergegeven in het gebied Actieve uitbreidingen.

Eigenschappen uitbreiding
Eigenschap Beschrijving
Geïnstalleerde uitbreidingen Hier wordt een lijst met geïnstalleerde uitbreidingen weergegeven.
Toevoegen De geselecteerde velden in de kolom met geïnstalleerde uitbreidingen worden verplaatst naar de kolom met actieve uitbreidingen.
Alles toevoegen Alle velden worden verplaatst van de kolom met geïnstalleerde uitbreidingen naar de kolom met actieve uitbreidingen.
Verwijderen De geselecteerde velden in de kolom met actieve uitbreidingen worden verplaatst naar de kolom met geïnstalleerde uitbreidingen.
Actieve uitbreidingen Hier wordt een lijst met actieve uitbreidingen weergegeven. Dit zijn de uitbreidingen die zijn toegevoegd vanuit de kolom met geïnstalleerde uitbreidingen.
Omschrijving van uitbreiding Hier wordt een korte omschrijving weergegeven van de uitbreiding die is geselecteerd in een van de kolommen.