Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Keuzelijsten en tabelobjecten maken met Direct Discovery

Keuzelijsten

Keuzelijsten kunnen worden gemaakt met velden van het type DIMENSION en MEASURE. Bij gebruik van een veld van het type MEASURE in een keuzelijstuitdrukking, moet de functie aggr() worden gebruikt voor het weergeven van de geaggregeerde waarde van het veld van he type MEASURE met een veld van het type DIMENSION. Selecties die zijn uitgevoerd met velden van het type DIMENSION in een keuzelijst genereren SQL-query's op de gegevensbron om de associatieve tabel in het geheugen te maken.

Velden van het type DETAIL zijn niet beschikbaar in keuzelijsten.

Informatie

Omdat in keuzelijsten alleen de unieke waarden van een veld van het type DIMENSION worden weergegeven, maakt de query die in QlikView wordt gegenereerd om gegevens in keuzelijsten weer te geven gebruik van het sleutelwoord DISTINCT om gegevens uit de database op te halen. Sommige databases vereisen echter dat de query een klasse GROUP BY bevat in plaats van het sleutelwoord DISTINCT. Als de Direct Discovery-tabel afkomstig is uit een database waarbij GROUP BY is vereist, gebruikt u de variabele DirectDistinctSupport om het standaardgedrag van de query's voor DIMENSION te wijzigen.

DirectDistinctSupport

Tabelobjecten

In tabelobjecten kunnen alle veldtypen voor Direct Discovery worden weergegeven en bestaat de mogelijkheid om een detailanalyse te maken van records die Direct Discovery-velden bevatten. Tabelobjecten zijn de enige QlikView-objecten waarin velden die zijn aangewezen als velden van het type DETAIL kunnen worden gebruikt in de laadopdracht van Direct Query .

Wanneer Direct Discovery-velden worden gebruikt in een tabelobject, wordt een drempelwaarde ingesteld om het aantal weergegeven rijen te beperken. De standaard drempelwaarde is 1000. De standaardinstelling voor de drempelwaarde kan worden gewijzigd door de variabele DirectTableBoxListThreshold in te stellen in het load-script. Bijvoorbeeld:

SET DirectTableBoxListThreshold=5000

De ingestelde drempel geldt alleen voor tabelobjecten die Direct Discovery-velden bevatten. Tabelobjecten die alleen velden in het geheugen bevatten worden niet beperkt door de instelling DirectTableBoxListThreshold .

Er worden pas velden weergegeven in de tabel nadat de selectie minder records bevat dan de drempelwaarde.

Direct Discovery-velden kunnen door elkaar worden gebruikt met velden in het geheugen in een tabelobject. Tabelobjecten die alleen Direct Discovery-objecten bevatten moeten een veld van het type DIMENSION bevatten.

In tabelobjecten met Direct Discovery-gegevens worden alle geselecteerde rijen weergegeven zelfs als zij identieke gegevens bevatten. In tabelobjecten met gegevens in het geheugen, daarentegen, wordt slechts een van de geselecteerde rijen weergegeven als deze identieke gegevens bevatten.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com