Ga naar hoofdinhoud

Kopieermodus

Schakelt van logische modus naar kopieermodus. In de kopieermodus worden waarden waarop u hebt geklikt naar het Klembord gekopieerd zonder dat de logische status van het actieve QlikView-document wijzigt. Als de kopieermodus is ingeschakeld, wordt het dialoogvenster Kopieerlijst voor Klembord geopend. In dit dialoogvenster stelt u een lijst samen met waarden die moeten worden gekopieerd.