Ga naar hoofdinhoud

Grafiekuitdrukkingen

OP DEZE PAGINA

Grafiekuitdrukkingen

Een uitdrukking is een combinatie van functies, velden en rekenkundige operatoren (+ * / =). Uitdrukkingen worden gebruikt voor het verwerken van gegevens in het document om een resultaat op te genereren dat kan worden weergegeven in een grafiek. Hun gebruik beperkt zich niet tot metingen. U kunt grafieken bouwen die dynamischer en krachtiger zijn, met uitdrukkingen voor titels, subtitels, voetnoten en zelfs dimensies.

Dit betekent bijvoorbeeld dat de titel van een grafiek geen statische tekst hoeft te zijn, maar kan worden gemaakt op basis van een uitdrukking waarvan het resultaat wijzigt afhankelijk van de uitgevoerde selecties.

See also