Ga naar hoofdinhoud

ValueList - grafiekfunctie

ValueList() retourneert een lijst met waarden die bij gebruik in een berekende dimensie een synthetische dimensie vormen.

Opmerking: In grafieken met een synthetische dimensie die is gemaakt met de functie ValueList kunt u verwijzen naar de dimensiewaarde die hoort bij een specifieke uitdrukkingscel, door de functie ValueList met dezelfde parameters in de grafiekuitdrukking nogmaals op te nemen. De functie kan natuurlijk overal in de layout worden gebruikt, maar behalve voor synthetische dimensies heeft deze functie alleen nut binnen een aggregatiefunctie.
Opmerking: Synthetische dimensies worden niet beïnvloed door selecties.

Syntax:  

ValueList(v1 {,...})

Return data type: dual

Arguments:  

  • v1: Statische waarde (gewoonlijk een tekenreeks, maar kan een getal zijn).
  • {,...}: Optionele lijst van statische waarden.

Examples:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount')

Als deze bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken van een dimensie in een tabel, leidt dit tot de drie tekensreekswaarden als rijlabels in de tabel. Hier kan vervolgens naar worden verwezen in een uitdrukking.

=IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Number of Orders', count(SaleID),
IF( ValueList('Number of Orders', 'Average Order Size', 'Total Amount') = 'Average Order Size', avg(Amount), sum(Amount) ))

Deze uitdrukking haalt de waarden uit de gemaakte dimensie en verwijst ernaar in een geneste IF-opdracht als invoer voor drie aggregatiefuncties, zoals te zien is in de onderstaande voorbeeldtabel.

Voorbeeld van uitvoer in tabelvorm
Gemaakte dimensie Jaar Toegevoegde uitdrukking
- - 522.00
Number of Orders 2012 5.00
Number of Orders 2013 7.00
Average Order Size 2012 13.20
Average Order Size 2013 15.43
Total Amount 2012 66.00
Total Amount 2013 108.00

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

SalesPeople:

LOAD * INLINE [

SaleID|SalesPerson|Amount|Year

1|1|12|2013

2|1|23|2013

3|1|17|2013

4|2|9|2013

5|2|14|2013

6|2|29|2013

7|2|4|2013

8|1|15|2012

9|1|16|2012

10|2|11|2012

11|2|17|2012

12|2|7|2012

] (delimiter is '|');