Ga naar hoofdinhoud

Voorbeelden van het gebruik van z-test-functies

De z-test-functies worden gebruikt om waarden te vinden die zijn gekoppeld aan de statistische z-test-analyse voor grote testgegevensvoorbeelden, gewoonlijk groter dan 30, waarbij de variantie bekend is. In deze sectie is beschreven hoe grafieken kunnen worden gebouwd aan de hand van de voorbeeldgegevens om te zoeken naar de waarden van de z-test-functies die beschikbaar zijn in QlikView. Raadpleeg de individuele onderwerpen over z-test-grafiekfuncties voor een beschrijving van syntaxis en argumenten.

De steekproefgegevens laden

De voorbeeldgegevens die hier worden gebruikt, zijn dezelfde die worden gebruikt in de voorbeelden voor t-test-functies. De grootte van de hoeveelheid voorbeeldgegevens wordt gewoonlijk als te klein beschouwd voor z-testanalyse, maar is voldoende om het gebruik van de verschillende z-test-functies te illustreren in QlikView.

Doe het volgende:

 1. Maak een nieuw document.
 2. Tip: Als u een document gemaakt hebt voor de t-test-functies, kunt u dit gebruiken en een nieuw werkblad voor deze functies maken.
 3. Selecteer Script bewerken op de werkbalk en voeg het volgende toe aan het script:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  In dit load-script is recno() opgenomen omdat voor crosstable drie argumenten vereist zijn. recno() levert daarom niet meer dan een extra argument. In dit geval een ID voor elke rij. Zonder dit argument zouden geen steekproefwaarden voor Comparison worden geladen.

 4. Sla het script op en klik op Opnieuw laden om de gegevens te laden.

Grafieken voor z-test-grafiekfuncties maken

Doe het volgende:

 1. Voeg een strakke tabel toe op het werkblad en voeg Type toe als een dimensie.

 2. Voeg de volgende uitdrukkingen toe:

 3. Uitdrukkingen om toe te voegen
  Label Uitdrukking
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
Tip: Mogelijk wilt u de getalnotatie van de metingen aanpassen om betekenisvolle waarden weer te geven. De tabel is gemakkelijker te lezen als u getalnotatie voor de meeste metingen instelt op 2 decimalen. Maar voor bijvoorbeeld ZTest Sig gebruikt u de getalnotatie: Getal en stelt u vervolgens het opmaakpatroon in op # ##.

Resultaat:

De resulterende tabel voor de z-test-functies voor de voorbeeldgegevens bevat de volgende waarden:

Voorbeeld van tabeluitvoer z-test
Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Value 5.48 27.15 0.001 2.80 9.71

Grafieken voor z-testw-grafiekfuncties maken

De z-testw-functies kunnen worden gebruikt als de invoergegevensreeks wordt opgegeven in twee gewogen kolommen. De expressies vereisen een waarde voor het argument weight. In de voorbeelden hier wordt overal de waarde 2 gebruikt, maar u kunt ook een uitdrukking gebruiken, die een waarde definieert voor weight voor elke observatie.

Examples and results:  

Bij gebruik van dezelfde steekproefgegevens en getalnotatie als voor de z-test-functies, bevat de resulterende tabel voor de z-testw-functions de volgende waarden:

Voorbeeld van tabeluitvoer z-testw
Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 3.53 2.95 5.27e-005 1.80 3.88
Value 2.97 34.25 0 4.52 20.49