Ga naar hoofdinhoud

Rangordefuncties in grafieken

OP DEZE PAGINA

Rangordefuncties in grafieken

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Rangordefuncties in grafieken

Opmerking: De onderdrukking van nulwaarden wordt automatisch uitgeschakeld als deze functies worden gebruikt. NULL-waarden worden buiten beschouwing gelaten.

Clusterfuncties in diagrammen gebruiken