Ga naar hoofdinhoud

Interrecord-functies

Interrecord-functies worden gebruikt:

  • In het laadscript, wanneer een waarde uit eerder geladen records van gegevens nodig is voor de evaluatie van de huidige record.
  • In een grafiekuitdrukking, wanneer een andere waarde uit de gegevensverzameling van een grafiek fnodig is.
Opmerking: Het is niet toegestaan te sorteren op y-waarden in grafieken of op uitdrukkingskolommen in strakke tabellen als interrecordfuncties voor grafieken worden gebruikt in een van de uitdrukkingen van de grafiek. Deze sorteeropties worden daarom automatisch uitgeschakeld.
Opmerking: Vanaf QlikView 12.00 is onderdrukking van nulwaarden standaard ingeschakeld. Als u hetzelfde gedrag als in QlikView 11.20 wilt behouden bij gebruik van interrecord-functies, moet u de onderdrukking van nulwaarden uitschakelen. Open Diagrameigenschappen, ga naar het tabblad Presentatie en schakel de optie Nulwaarden (leeg) weglaten uit.
Opmerking: Uitdrukkingsdefinities die naar zichzelf verwijzen zijn alleen betrouwbaar te maken in tabellen met minder dan 100 rijen. De betrouwbaarheid is ook afhankelijk van de hardware waarop de Qlik-engine is geïnstalleerd.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Klik op de functienaam in de beschrijving van de syntaxis voor meer informatie.

Rijfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Kolomfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Veldfuncties

Draaitabelfuncties

Deze functies kunnen alleen worden gebruikt in grafiekuitdrukkingen.

Interrecord-functies in het load-script

See also