Ga naar hoofdinhoud

MissingCount

MissingCount() wordt gebruikt om het aantal ontbrekende waarde in elke grafiekdimensie te aggregeren. Ontbrekende waarden zijn alle niet-numerieke waarden.

Syntax:  

MissingCount([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: geheel getal

Arguments:  

  • expr: De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
  • SetExpression: De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
  • DISTINCT: Als het woord DISTINCT vóór de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie, genegeerd.
  • TOTAL: Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd. Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

    Het aggregatiebereik definiëren

Examples:  

Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat
MissingCount([OrderNumber])

3, omdat 3 van de 10 velden OrderNumber leeg zijn

Opmerking: "0" telt als een waarde en niet een lege cel. Alleen als een meting aggregeert tot 0 voor een dimensie, wordt die dimensie niet ingesloten in grafieken.
MissingCount ([OrderNumber])/MissingCount ({1} Total [OrderNumber]) De uitdrukking retourneert het aantal onvolledige orders van de geselecteerde klant retourneert als fractie van de onvolledige orders van alle klanten. Er zijn in totaal 3 ontbrekende waarden voor OrderNumber voor alle klanten. Dus voor elke Customer die een ontbrekende waarde heeft voor Product bedraagt het resultaat 1/3.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Voorbeeldgegevens in tabelvorm
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC - - 19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3 - 25