Ga naar hoofdinhoud

Werkbalk

De werkbalk boven in het webbrowservenster bevat de volgende pictogrammen:

Werkbalkpictogrammen
Pictogram Beschrijving
Clear icon Hiermee past u de beginselectie van het QlikView-document toe.
Back icon Hiermee gaat u één stap terug in de lijst met selecties.
Forward icon Hiermee gaat u één stap verder in de lijst met selecties als u eerder de knop Terug hebt gebruikt.
Undo layout icon Hiermee wordt de laatste opmaakactie ongedaan gemaakt.
Redo layout icon Hiermee wordt de laatste handeling voor het ongedaan maken van de opmaak opnieuw uitgevoerd.
Lock icon Hiermee worden alle geselecteerde cellen vergrendeld.
Unlock icon Hiermee worden alle vergrendelde cellen ontgrendeld.
Select icon Hiermee opent u het venster met huidige selecties.
Notes icon

Hiermee open u het venster Notities en opmerkingen waarin u notities kunt bekijken.

Notes and Comments

Repository icon

Hiermee opent u het dialoogvenster Bibliotheek.

Bibliotheek

New sheet object icon

Hiermee opent u het dialoogvenster Nieuw werkbladobject, waarin u een object kunt kiezen om naar het werkblad te slepen.

New Sheet Object

Select fields icon

Hiermee opent u het dialoogvenster Velden.

Fields

Add bookmark icon

Hiermee opent u het dialoogvenster Bladwijzer toevoegen. U kunt alleen toegang krijgen tot een gedeelde bladwijzer als deze is toegevoegd vanuit de bibliotheek. Ga naar de bibliotheek, selecteer Bewerken en schakel vervolgens Tonen in mijn favorieten in.

Add Bookmark (Bookmark Object)

Delete bookmark icon Hiermee opent u een lijst met alle bladwijzers in het document. U verwijdert een bladwijzer door deze te selecteren.
Select bookmark dropdown De vervolgkeuzelijst bevat een lijst met alle bladwijzers in het document. Bladwijzers kunnen worden doorzocht op naam of vanuit de vervolgkeuzelijst worden geselecteerd.
Select report dropdown De vervolgkeuzelijst bevat een lijst met alle rapporten in het document. Rapporten kunnen worden doorzocht op naam of vanuit de vervolgkeuzelijst worden geselecteerd.
Help icon Hiermee opent u de Help.

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com