Ga naar hoofdinhoud

Where-clausule

Eenvoudig Kies welk Veld of welke velden deel moeten uitmaken van de where-clause en welke operator/functie moet worden gebruikt. U kunt ook een Constante invoeren, gebaseerd op bestaande veldwaarden. De tweede en derde rij worden actief als u AND of OR selecteert in de vervolgkeuzelijst links van elke rij.
Geavanceerd Kies Geavanceerd als u rechtstreeks uw eigen uitdrukking wilt typen.
Lege sjabloon Met deze optie voegt u Where (1=1) aan het laadscript toe, waarna u dit verder kunt bewerken.