Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersvoorkeuren: Beveiliging

Op dit tabblad kunt u een of meer ingebouwde veiligheidsmaatregelen tegen vijandige macro's en scripts in QlikView-documenten opheffen. Er wordt geen waarschuwingsdialoogvenster weergegeven om de gebruiker te vragen de mogelijk schadelijke code te accepteren. Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie en gebruik deze alleen met bekende documenten.

Module (object maken en
bestandstoegang toestaan)
Als u dit vakje selecteert, schakelt u de controles in QlikView uit op macro's die een object maken of externe bestanden benaderen.
Script (opdrachten voor schrijven naar en uitvoeren van database toestaan) Als u dit vakje selecteert, schakelt u de controles in QlikView uit op scripts die een Execute-opdracht en mode is write in select-opdrachten bevatten.
Starten (programma's en
documenten openen met een knop, script of module)
Als u dit vakje selecteert, schakelt u de controles in QlikView uit op het starten van externe programma's vanuit een script, module of knop in QlikView.
Bestand (document opslaan en gegevens
naar bestanden exporteren)
Als u dit vakje selecteert, schakelt u de controles in QlikView uit op het opslaan als, of het exporteren naar een bestand met een verdachte bestandsindeling.
Uitvoeren vanuit macro bevestigen Tenzij deze optie is gedeselecteerd, zal er gevraagd worden om een bevestiging voor het starten van andere programma's vanuit een macro.