Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersvoorkeuren: Opslaan

OP DEZE PAGINA

Gebruikersvoorkeuren: Opslaan

Dit tabblad bevat instellingen voor de wijze waarop van QlikView-documenten moeten worden opgeslagen.

Voorkeur bestandsindeling Hier kunt u een standaardindeling instellen voor het opslaan van alle nieuwe bestanden. Als u wilt dat de wijzigingen alleen in het huidige document worden doorgevoerd, selecteert u een Opslagindeling onder Documenteigenschappen: Algemeen.

 

Compressie
In deze vervolgkeuzelijst kunt u de compressiemodus voor het opslaan van nieuwe documenten opgeven. Door middel van compressie wordt het bestandsformaat 60-80% gereduceerd (afhankelijk van het document). Als u compressie gebruikt, duurt het opslaan van een document iets langer.
Bij de optie Normaal worden alle delen van het document gecomprimeerd, behalve de tabelgegevens (die al vrij compact in QlikView worden opgeslagen).
Als u compressie instelt op Hoog (standaard), worden ook de tabelgegevens gecomprimeerd. Hiermee bespaart u wat ruimte, maar het opslaan en laden wordt hierdoor verder vertraagd.
Als u compressie instelt op Geen, worden alle gegevens opgeslagen zonder dat ze worden gecomprimeerd.
Opslaan voor herladen Schakel deze optie in als u wilt dat het document automatisch wordt opgeslagen voordat het script wordt uitgevoerd.
Gegevens van automatisch herstellen opslaan Hier kunt u regels opgeven voor het maken van een back-up van het huidige QlikView-bestand. Deze automatische back-upfunctionaliteit kan erg handig zijn bij een systeemcrash. U kunt instellen dat er om de zoveel tijd automatisch een back-up moet worden gemaakt (Elke _ Minuten) of telkens na uitvoering van het script (Na herladen).
Opmerking: Voor een nieuw document worden pas AutoHerstel-bestanden opgeslagen als de gebruiker het document heeft opgeslagen met een documentnaam.
Back-up gebruiken Hier kunt u de regels opgeven voor het bewaren van kopieën die eerder zijn gemaakt door de functie voor automatisch opslaan. Als u Back-up gebruiken selecteert, kunt u opgeven hoeveel back-upversies er moeten worden bewaard (Behouden: laatste _ Instanties). Er kan ook een selectie van oudere versies worden bewaard (Geselecteerde oudere exemplaren behouden).

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view