Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersvoorkeuren: Licentie

OP DEZE PAGINA

Gebruikersvoorkeuren: Licentie

QlikView-licentie

In dit dialoogvenster worden de huidige licentiegegevens van de QlikView-installatie getoond.

Wijzigen...
Klik op deze knop als u een nieuw serienummer en een nieuw controlegetal voor uw licentie wilt invoeren. Wijzigingen worden pas uitgevoerd nadat QlikView opnieuw is gestart.

Licentiegegevens wissen
Als u op deze knop klikt, wordt de volgende keer dat u de toepassing start, het licentienummer gewist.

Licentie-overeenkomst bekijken
Als u op deze knop klikt, wordt de licentie-overeenkomst weergegeven.

OEM-product-ID's

Deze optie is alleen beschikbaar met een OEM Partner-licentie.

OEM-product-ID's gebruiken voor nieuwe documenten Schakel deze optie in als u wilt dat voor nieuwe documenten wordt gevraagd of de OEM-product-ID moet worden gebruikt.
OEM-product-ID's Hiermee geeft u een lijst met alle beschikbare OEM-product-ID's weer.
Bewerken... Klik op deze knop om de alias voor de OEM-product-ID te bewerken.