Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersvoorkeuren: Objecten

Hier kunt u een aantal persoonlijke voorkeuren voor objecten opgeven.

Alle bevestigingsberichten inschakelen De eerste keer dat QlikView op een computer wordt geïnstalleerd, wordt een aantal waarschuwingsdialoogvensters ingeschakeld. In deze vensters wordt er om een bevestiging gevraagd voordat een bepaalde actie wordt uitgevoerd, zoals het verwijderen van een werkblad of object, of voor het versturen van e-mail. Elk waarschuwingsvenster bevat een selectievakje met de tekst: "Dit bericht niet meer tonen". Als u deze optie inschakelt, wordt de betreffende waarschuwing niet meer getoond. Als u alle eerder uitgeschakelde waarschuwingen later weer wilt inschakelen, klikt u op knop Activeren in deze groep.
Standaardinstellingen tabel Selectie-indicators tonen
Selecteer deze optie als u kolomselectie-indicators (bakens) standaard wilt inschakelen voor nieuwe tabelobjecten, draaitabellen en standaard tabellen.

Sorteerindicator tonen
Selecteer deze optie als een pictogram dat de primaire sorteerkolom aangeeft, standaard moet worden gebruikt voor nieuwe tabelobjecten en standaard tabellen.

Veld vervolgkeuzelijst
Selecteer deze optie als u pictogrammen voor selectie in vervolgkeuzelijsten wilt weergeven in veldkolommen voor nieuwe tabelobjecten, draaitabellen en standaard tabellen.
Standaard label voor Overige In een aantal grafiektypen kunt u het aantal te tekenen gegevenspunten beperken door een maximumwaarde in te stellen. Alle gegevenspunten die buiten deze limiet vallen worden collectief gegroepeerd als "Overige". Het is mogelijk om dit standaardlabel voor Overige hier te bewerken.
 Standaard label voor Totaal De totalen die kunnen worden weergegeven in staafgrafieken, draaitabellen en standaard tabellen krijgen standaard het label "Totaal". Hier kunt u dit standaardlabel voor Totaal bewerken.
Standaardinstellingen voor pictogrammen in dialoogvenstertitels In deze groep kunt u standaardwaarden instellen voor geselecteerde titelbalkpictogrammen.
Pictogram Zoeken opnemen in dialoogvenstertitels voor nieuwe keuzelijsten
Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, wordt bij alle nieuwe keuzelijsten het titelbalkpictogram Zoeken geactiveerd. Dit wordt aanbevolen ter bevordering van de bruikbaarheid in het algemeen en in het bijzonder als het document wordt gepubliceerd voor de QlikView AJAX-client.
Pictogrammen Afdrukken en XL opnemen in dialoogvenstertitels voor nieuwe tabel en grafiek
Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt bij alle nieuwe tabellen en grafieken de titelbalkpictogrammen Afdrukken en Verzenden naar Excel geactiveerd. Dit wordt aanbevolen ter bevordering van de bruikbaarheid in het algemeen en in het bijzonder als het document wordt gepubliceerd voor de QlikView AJAX-client.
Schuifpositie behouden

Als deze instelling is ingeschakeld, behoudt QlikView zo mogelijk de schuifpositie van tabellen en grafieken met een schuifbalk wanneer een selectie wordt gemaakt in een ander object. Deze instelling moet ook worden ingeschakeld op de pagina Opmaak voor het object.

De schuifpositie blijft niet bewaard als u het document sluit.

Maximaal aantal symbolen in grafieken U kunt een bovengrens instellen voor het aantal gegevenspunten dat met symbolen wordt weergegeven. De standaardwaarde is 100. Deze optie is alleen zinvol voor lijngrafieken en combinatiegrafieken voor uitdrukkingen waarbij zowel Lijn als Symbool is ingeschakeld.
Klik met de muis op de achtergrond van de grafiek om de selectie op te heffen Als deze optie is ingeschakeld, kunt u alle selecties in de dimensievelden van de grafiek wissen door op de achtergrond van het tekengebied van een grafiek te klikken.
Voortgangsinformatie berekening In deze groep kunt u instellen wat voor informatie er moet worden weergegeven als de berekening van objecten langer dan een seconde duurt.

Uit
Er wordt geen voortgangsinformatie weergegeven.

Normaal
Er wordt een voortgangsbalk weergegeven.

Uitgebreid
Er wordt een voortgangsbalk met extra tekstinformatie weergegeven.