Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersvoorkeuren: Locaties

OP DEZE PAGINA

Gebruikersvoorkeuren: Locaties

Hier kunt u persoonlijke standaardlocaties opgeven voor bepaalde bestanden die worden gemaakt tijdens het werken in QlikView. Ook kunt u hier snelkoppelingen definiëren naar mappen voor QlikView Server- en QlikView Publisher-documenten, en de URL's opgeven van de configuratieschermen van QlikView Server, QlikView Publisher en QlikView AccessPoint. Het tabblad bevat een lijst met bronlocaties die kunnen worden gewijzigd.

Het deelvenster aan de bovenkant van het dialoogvenster bevat een lijst met maplocaties die kunnen worden gewijzigd:

Bron De volgende bronlocaties kunnen worden gewijzigd:

QVD-buffers
De standaard opslaglocatie voor de QVD-bestanden die worden gegenereerd via de prefix buffered voor de scriptopdrachten load en select.

Thema's
De standaard opslaglocatie voor door de gebruiker gedefinieerde thema's.

Gebruikersbestanden
De standaard basislocatie waar de mappen met gebruikersbladwijzers, -rapporten en -waarschuwingen worden opgeslagen. Als u deze locatie wijzigt zonder de mapinhoud te verplaatsen, gaan de bestaande gebruikersbladwijzers, gebruikersrapporten en gebruikerswaarschuwingen verloren.

Serverdocumenten
Hier kunt u, indien van toepassing, de locatie van uw QlikView Server-documentmap specificeren.

Publisher-documenten
Hier kunt u, indien van toepassing, de locatie van uw QlikView Publisher-brondocumentmap specificeren.

QlikView Management Console (URL)
Hier kunt u, indien van toepassing, een URL opgeven voor uw QlikView Management Console, QMC, of QlikView Enterprise Management Console, QEMC.

QlikView Server AccessPoint (URL)
Hier kunt u, indien van toepassing, een URL opgeven voor uw QlikView AccessPoint.

QlikView SDK (URL)
Hier kunt u, indien van toepassing, een URL opgeven voor uw QlikView SDK.

Default License Lease Server (URL)
Hier kunt u, indien van toepassing, een URL opgeven voor de QlikView License Lease Server.

Publisher-autorisatietabel (URL)
Hier kunt u een URL opgeven voor de autorisatietabellen voor Section Access die in QlikView Publisher zijn gemaakt. Section Access Management wordt geconfigureerd in de QlikView Management Console (QMC). Raadpleeg de Help bij QMC voor meer informatie.
Locatie Hier wordt het pad naar de betreffende map weergegeven.
Beginwaarden Met deze knop wordt de locatie van de geselecteerde map weer op de standaard QlikView-waarde gezet. Voor het pad in de lijst wordt het woord <Standaard> weergegeven.
Wijzigen... Als u een mapbron wilt wijzigen, opent u met deze knop het dialoogvenster Map selecteren waarin u kunt bladeren naar een geschikte locatie voor de geselecteerde map. Als u een URL-bron wilt wijzigen, opent u met deze knop een dialoogvenster waarin u een URL kunt opgeven.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view