Ga naar hoofdinhoud

Gebruikersvoorkeuren: Editor

OP DEZE PAGINA

Gebruikersvoorkeuren: Editor

In dit dialoogvenster kunt u uw persoonlijke voorkeuren voor tekst in de QlikView-editors instellen, Dit zijn de editors in het dialoogvenster Script bewerken, het dialoogvenster Uitdrukking bewerken en de macro-editor in het dialoogvenster Module bewerken. U kunt verschillende voorkeuren instellen voor lettertype, letterteken, tekenstijl en tekstkleur, voor een aantal verschillende Teksttypen die u in het betreffende vak kunt selecteren.

Script en uitdrukkingen

Normale tekst Tekst die tot geen van de hieronder omschreven categorieën behoort.
Trefwoorden De trefwoorden die in het script worden gebruikt, zoals load, select, directory, semantic, enz.
Commentaar Commentaar dat in het script of de grafiek is getypt.
Fout De fouten in het script of de grafiekuitdrukking die door QlikView zijn gevonden.
Gemarkeerde tekst Als u in het script met de cursor naar een haakje toegaat, worden zowel het haakje gemarkeerd als de komma's die het omsluit. Op die manier kunt u eenvoudig ontbrekende haakjes of komma's opsporen.
Veldnamen De namen van de velden die moeten worden geladen en gebruikt in grafieken.
Literals Tekst die letterlijk moet worden geladen, zoals een teksttekenreeks (meestal ingesloten door enkele aanhalingstekens).
Functies De functies die in het script worden gebruikt, zoals div, left, if, num, enz. en grafieken.
Bestandsnamen De naam van het bestand waaruit de velden moeten worden opgehaald.
Scriptmacro De variabelen die in het script worden gebruikt.
Aggregatiefuncties De aggregatiefuncties die in de uitdrukking worden gebruikt, zoals sum, min, max, enz.
Operatoren De operatoren die in het script worden gebruikt, zoals +, like), en in uitdrukkingen.
Tabellabels De labels die aan bepaalde tabellen zijn toegewezen.
Set analyse De ID's, modificaties en operatoren voor set-analyse die in de uitdrukking worden gebruikt.

Module

Normale tekst Tekst die tot geen van de hieronder omschreven categorieën behoort.
Trefwoorden Trefwoorden die zijn voorbehouden aan Visual Basic Script.
Gemarkeerde tekst Als u in het script met de cursor naar een haakje toegaat, worden zowel het haakje gemarkeerd als de komma's die het omsluit. Op die manier kunt u eenvoudig ontbrekende haakjes of komma's opsporen.

Uitdrukking in grafiek

Normale tekst Tekst die tot geen van de hieronder omschreven categorieën behoort.
Commentaar Commentaar dat in de grafiekuitdrukking wordt ingevoerd.
Fout De fouten in de uitdrukking die door QlikView worden ontdekt, zoals een ontbrekend haakje.
Gemarkeerde tekst Als u in het script met de cursor naar een haakje toegaat, wordt zowel het haakje gemarkeerd als de komma's die het omsluit. Op die manier kunt u eenvoudig ontbrekende haakjes of komma's opsporen.
Veldnamen De namen van de gebruikte velden.
Functies Standaard QlikView-functienamen voor grafiekuitdrukkingen.
Bestandsnaam De naam van het bestand waaruit de velden moeten worden opgehaald.
Aggregatiefuncties De aggregatiefuncties die in de uitdrukking worden gebruikt, zoals sum, min, max, enz.
Operatoren De operatoren die in uitdrukkingen worden gebruikt, zoals + en like.
Set analyse De ID's, modificaties en operatoren voor set-analyse die in de uitdrukking worden gebruikt.

Basislettertype voor alle items
Het lettertype en de tekengrootte die u in deze groep selecteert, worden toegepast op alle teksttypen. Eigenschappen zoals vet, cursief en onderstreept kunnen individueel worden ingesteld met de selectievakjes.

Als u op de knop Voorgrondkleur klikt, wordt er een kleurenpalet weergegeven waaruit u basiskleur kunt kiezen of waar u een aangepaste voorgrondkleur kunt definiëren.

Als u de beginwaarden wilt herstellen, klikt u op de knop Standaardwaarden.

U kunt ook de volgende editoropties selecteren:

Pop-up-Help voor functies Schakel deze optie in als u wilt dat er een klein pop-upvenster verschijnt als u een functie typt.
Cursorpositie onthouden Schakel deze optie in als u wilt dat de script- en macro-editors de positie van de cursor onthouden als u de editor verlaat. Als deze functie niet wordt gebruikt, wordt de cursor aan het begin van de macromodule en aan het eind van het script geplaatst.
Als RTF kopiëren Schakel deze optie in als u wilt dat tekst die in de editorvensters wordt gekopieerd, niet alleen als platte tekst op het Klembord wordt opgeslagen, maar ook als RTF. Hierdoor wordt het mogelijk de tekst met de volledige opmaak te plakken in programma's die RTF-import ondersteunen.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view