Ga naar hoofdinhoud

Trellis instellingen

De lay-out van de grafiektrellis wordt bepaald aan de hand van de verschillende instellingen in dit dialoogvenster.

Trellis grafiek inschakelen Schakel deze optie in om een array met grafieken te maken op basis van de eerste dimensie van de grafiek.
Tweede Trellis dimensie inschakelen Schakel dit selectievakje in als u de tweede dimensie wilt opnemen de Trellis grafiek. Als een secundaire dimensie wordt gebruikt, worden de waarden van de eerste dimensie weergegeven als kolommen in de Trellis matrix. De waarden van de tweede dimensie worden weergegeven als rijen in de Trellis matrix.
Aantal kolommen Kies Auto als u QlikView wilt laten beslissen hoeveel kolommen worden weergegeven, of kies Vast als u het aantal zelf wilt instellen.
Aantal rijen Kies Auto als u het aantal weergegeven rijen door QlikView wilt laten instellen, of kies Vast als u het aantal zelf wilt instellen.