Ga naar hoofdinhoud

Titelinstellingen

De opmaak van de grafiektitel wordt bepaald aan de hand van de verschillende instellingen in dit dialoogvenster.

Titelstijl Hiermee stelt u de basisstijl voor de titel in.
Achtergrondkleur Hier bepaalt u de achtergrondkleur van de titel. U kunt deze kleur instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit venster door te klikken op de knop.
Horizontale uitlijning Hiermee legt u de positie van de titeltekst vast in relatie tot het tekengebied.
Lettertype Hiermee stelt u het lettertype in voor de grafiektitel. Na een klik op deze knop wordt het dialoogvenster Lettertype geopend.