Ga naar hoofdinhoud

Tabelbestand

In QlikView is een tabelbestand een bestand dat een tabel vertegenwoordigt, waarin de velden zijn gescheiden door bijvoorbeeld komma's, tabs of puntkomma's (ook wel aangeduid als een tekstbestand) of waarin deze een vaste lengte hebben. De eerste rij bevat meestal de veldnamen. Andere tabelbestanden zijn dif-bestanden (Data Interchange Format), fix-bestanden (bestanden met een vaste recordlengte), HTML-tabellen en Excel-bestanden.