Ga naar hoofdinhoud

Werkbladeigenschappen: Reactieveroorzakers

OP DEZE PAGINA

Werkbladeigenschappen: Reactieveroorzakers

Op de pagina Reactieveroorzakers kunt u acties, inclusief macro's, opgeven die moeten worden uitgevoerd bij bepaalde werkbladgebeurtenissen.

Niet alle acties kunnen worden ingeschakeld via de volgende reactieveroorzakers.

Opmerking: Er zijn enkele beperkingen in het gedrag van bepaalde reactieveroorzakers voor macro's als u met documenten werkt op QlikView Server.
Opmerking: Acties die andere acties veroorzaken, zogeheten trapsgewijze acties, kunnen onvoorziene gevolgen hebben en worden niet ondersteund!
Reactieveroorzakers voor werkblad

In deze groep kunt u acties opgeven die moeten worden uitgevoerd bij wijzigingen van het actieve werkblad. Met de knop Actie(s) toevoegen voor beide gebeurtenissen opent u de pagina Acties. Op deze pagina kunt u een actie toevoegen aan de gebeurtenis. Kies de actie Macro uitvoeren als u een bestaande macronaam wilt toewijzen of typ een willekeurige naam en maak hiervoor later een macro in het dialoogvenster Module bewerken. Als er een actie is toegewezen aan de gebeurtenis, verandert de knop in Actie bewerken en kunt u de actie voor de gebeurtenis wijzigen. De volgende Reactieveroorzakers voor werkblad zijn configureerbaar:
BijActiverenWerkblad
Elke keer dat het werkblad wordt geactiveerd, wordt de actie uitgevoerd.
BijVerlatenBlad
Elke keer dat het werkblad wordt gedeactiveerd, wordt de actie uitgevoerd.