Ga naar hoofdinhoud

Werkblad: Menu Object

Dit menu bevat de volgende opdrachten:

Eigenschappen Hiermee opent u het dialoogvenster Werkbladeigenschappen, waarin u de parameters voor definitie van het werkblad kunt instellen.
Velden selecteren Hiermee opent u de pagina Werkbladeigenschappen: Velden, waarin u een veld of meer kunt selecteren dat u wilt weergeven als keuzelijst op het werkblad.
Nieuw object Er wordt een trapsgewijs menu met objecten geopend.
Werkblad kopiëren Er wordt een kopie gemaakt van de hele bladzijde met alle daarop aanwezige objecten. De kopie krijgt de naam "Kopie van werkbladnaam" en wordt als laatste werkblad in het document geplaatst.
Werkbladobject plakken Hiermee wordt een object in het werkblad geplakt dat eerder naar het Klembord is gekopieerd. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+V.
Werkbladobject plakken als koppeling Hiermee wordt een gekoppeld object in het werkblad geplakt dat eerder naar het Klembord is gekopieerd. Het object is direct gekoppeld aan het origineel en heeft dezelfde kenmerken en object-ID.
Afdrukken Hiermee opent u het dialoogvenster Afdrukken waarin u de afdrukinstellingen kunt opgeven. De afdruk bestaat uit een afbeelding van het werkbladgebied inclusief de eventuele werkbladobjecten.
Afbeelding naar Klembord kopiëren Een bitmapafbeelding van (alleen) het werkbladgebied wordt naar het Klembord gekopieerd.
Afbeelding naar bestand exporteren Hiermee wordt een dialoogvenster geopend voor het opslaan van een afbeelding van het huidige werkblad naar een bestand. De afbeelding kan worden opgeslagen in bmp-, jpg-, gif- of png-indeling.
Help Hiermee wordt de QlikView Help geopend.
Verwijderen Het werkblad en alle objecten erop worden verwijderd.