Ga naar hoofdinhoud

Doorgeven van NULL-waarden in uitdrukkingen

OP DEZE PAGINA

Doorgeven van NULL-waarden in uitdrukkingen

NULL-waarden worden in een uitdrukking doorgegeven volgens een aantal logische regels.

Functies

De algemene regel is dat een functie NULL retourneert als de parameters buiten het gedefinieerde bereik van een functie vallen.

Example:  

asin(2)

retourneert

NULL

log(-5)

retourneert

NULL

round(A,0)

retourneert

NULL

Als gevolg van het bovenstaande retourneert een functie in het algemeen NULL wanneer een willekeurige parameter in de uitdrukking NULL is.

Example:  

sin(NULL)

retourneert

NULL

chr(NULL)

retourneert

NULL

if(NULL, A, B)

retourneert

B

if(True, NULL, A)

retourneert

NULL

if(True, A, NULL)

retourneert

A

Uitzonderingen op de tweede regel zijn logische functies die een bepaald type testen.

Example:  

isnull(NULL)

retourneert

True (-1)

isnum(NULL)

retourneert

False (0)

Rekenkundige operatoren en tekenreeksoperatoren

Als NULL wordt aangetroffen aan een van de kanten van deze operatoren wordt NULL geretourneerd.

Example:  

A

+

NULL

retourneert

NULL

A

-

NULL

retourneert

NULL

A

/

NULL

retourneert

NULL

A

*

NULL

retourneert

NULL

NULL

/

A

retourneert

NULL

0

/

NULL

retourneert

NULL

0

*

NULL

retourneert

NULL

A

&

NULL

retourneert

A

Relationele operatoren

Als NULL wordt aangetroffen aan een van de kanten van een relationele operator, zijn er speciale regels van toepassing.

Example:  

NULL

rel.op

NULL

retourneert

NULL

A

<>

NULL

retourneert

True (-1)

A

<

NULL

retourneert

False (0)

A

<=

NULL

retourneert

False (0)

A

=

NULL

retourneert

False (0)

A

>=

NULL

retourneert

False (0)

A

>

NULL

retourneert

False (0)