Ga naar hoofdinhoud

Interpretatie van datum en tijd

In QlikView worden alle datums, tijden en tijdstempels die in de gegevens worden aangetroffen, als datumvolgnummer weergegeven. Het datumvolgnummer wordt gebruikt voor datums, tijden en tijdstempels en voor rekenkundige berekeningen op basis van datum- en tijdeenheden. Datums en tijden kunnen dus bij elkaar worden opgeteld en van elkaar worden afgetrokken, intervallen kunnen worden vergeleken, enzovoort.

Het datumvolgnummer is het (reële) aantal dagen dat is verstreken sinds 30 december 1899. De QlikView-indeling is identiek aan het 1900-datumsysteem dat wordt gebruikt door Microsoft Excel en andere programma's, in het bereik tussen 1 maart 1900 en 28 februari 2100. Zo komt 33857 bijvoorbeeld overeen met 10 september 1992. Buiten dit bereik maakt QlikView gebruik van hetzelfde datumsysteem als wordt gehanteerd bij de Gregoriaanse kalender.

Het volgnummer voor tijden is een getal tussen 0 en 1. Het volgnummer 0.00000 komt overeen met 00:00:00, terwijl 0.99999 overeenkomt met 23:59:59. Gemengde getallen geven de datum en tijd aan: het volgnummer 2.5 staat voor 1 januari 1900 om 12:00 's middags.

De gegevens worden echter weergegeven volgens de notatie van de tekenreeks. Standaard worden de notaties gebruikt die in het Configuratiescherm zijn ingesteld. U kunt de notatie van de gegevens ook instellen door gebruik te maken van de scriptvariabelen voor getalinterpretatie of met behulp van een opmaakfunctie. Tot slot kunt u de datumnotaties wijzigen in het eigenschappenvenster van het werkbladobject.

Variabelen voor getalinterpretatie

Opmaakfuncties

Example 1:  

1997-08-06 wordt opgeslagen als: 35648
09:00 wordt opgeslagen als: 0.375
1997-08-06 09:00 wordt opgeslagen als: 35648.375

en omgekeerd.

35648 met getalnotatie 'D/M/YY' wordt weergegeven als: 6/8/97
0.375 met getalnotatie 'hh.mm' wordt weergegeven als: 09.00

Bij de interpretatie van datums, tijden of andere gegevenstypen wordt in QlikView een bepaalde controlevolgorde aangehouden. Het uiteindelijke resultaat wordt echter beïnvloed door een aantal factoren, zoals hier beschreven.

Example 2:  

In de volgende voorbeelden worden de volgende standaardinstellingen verondersteld:

  • Scheidingsteken voor decimalen: .
  • Korte datumopmaak: YY-MM-DD
  • Tijdnotatie: hh:mm

In de volgende tabel wordt de verschillende representaties weergegeven als de gegevens worden ingelezen in QlikView zonder de speciale interpretatiefunctie in het script:

Brongegevens Standaardinterpretatie in QlikView Datumopmaak 'YYYY-MM-DD' Datumopmaak 'MM/DD/YYYY' 'hh:mm' Tijdnotatie Getalnotatie '# ##0.00'
0.375 0.375 1899-12-30 12/30/1899 09:00 0.38
33857 33857 1992-09-10 09/10/1992 00:00 33 857.00
97-08-06 97-08-06 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00
970806 970806 4557-12-21 12/21/4557 00:00 970 806.00
8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97 8/6/97

In de volgende tabel wordt de verschillende representaties weergegeven als de gegevens worden ingelezen in QlikView met de interpretatiefunctie date#( A, 'M/D/YY') in het script:

Brongegevens Standaardinterpretatie in QlikView Datumopmaak 'YYYY-MM-DD' Datumopmaak 'MM/DD/YYYY' 'hh:mm' Tijdnotatie Getalnotatie '# ##0.00'
0.375 0.375 0.375 0.375 0.375 0.375
33857 33857 33857 33857 33857 33857
97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06 97-08-06
970806 970806 970806 970806 970806 970806
8/6/97 8/6/97 1997-08-06 08/06/1997 00:00 35 648.00

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view