Ga naar hoofdinhoud

Gegevenstypen in QlikView

OP DEZE PAGINA

Gegevenstypen in QlikView

QlikView kan teksttekenreeksen, getallen, datums, tijden, tijdsstempels en valuta correct verwerken. Ze kunnen worden gesorteerd, in verschillende notaties worden weergegeven en worden gebruikt in berekeningen. Dit betekent dat bijvoorbeeld datums, tijden en tijdstempels bij elkaar kunnen worden opgeteld of van elkaar kunnen worden afgetrokken.

Gegevensvertegenwoordiging in QlikView

Om te kunnen begrijpen hoe gegevens in QlikView worden geïnterpreteerd en kunnen worden opgemaakt, is het belangrijk te weten hoe de gegevens intern door het programma worden opgeslagen. Alle gegevens die in QlikView worden geladen, zijn beschikbaar in twee representaties, als tekenreeks en als getal.

  1. De tekenreeksrepresentatie is altijd beschikbaar. Dit is de representatie die wordt getoond in de keuzelijsten en de andere werkbladobjecten. Het opmaken van gegevens in keuzelijsten (getalnotatie) heeft alleen gevolgen voor deze tekenreeksrepresentatie.
  2. De getalrepresentatie is alleen beschikbaar als de gegevens kunnen worden geïnterpreteerd als een geldig getal. De getalrepresentatie wordt gebruikt bij alle numerieke berekeningen en bij de numerieke sortering.

Als verschillende waarden van hetzelfde veld dezelfde getalrepresentatie hebben, worden ze als gelijkwaardig beschouwd en worden ze allemaal weergegeven met de tekenreeksrepresentatie van de eerste aangetroffen waarde. Voorbeeld: De getallen 1.0, 1 en 1.000, die in die volgorde worden gelezen, hebben allemaal de getalrepresentatie 1 en krijgen allemaal de eerste tekenreeksrepresentatie 1.0.