Ga naar hoofdinhoud

GetExtendedProperty - grafiekfunctie

Deze functie retourneert de waarde van een benoemde uitgebreide eigenschap in het werkbladobject met de opgegeven object-id. Als objectid niet is opgegeven, wordt het werkbladobject gebruikt dat de uitdrukking bevat. Een uitgebreide eigenschap is gedefinieerd voor het uitbreidingsobject in het definitiebestand.

Syntax:  

GetExtendedProperty (name[, objectid])

Example:  

GetExtendedProperty ('Greeting')