Ga naar hoofdinhoud

NORMDIST - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

NORMDIST - script- en grafiekfunctie

NORMDIST() retourneert de cumulatieve normale verdeling van het opgegeven gemiddelde en de opgegeven standaarddeviatie. Als mean = 0 en standard_dev = 1, retourneert de functie de standaard normale verdeling.

Syntax:  

NORMDIST(value, mean, standard_dev)

Return data type: getal

Arguments:  

Argument Beschrijving
value De waarde waarvan u de verdeling wilt bepalen.
mean Een waarde waarmee het rekenkundige gemiddelde voor de verdeling wordt aangegeven.
standard_dev Een positieve waarde waarmee de standaarddeviatie van de verdeling wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie NORMINV:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.