Ga naar hoofdinhoud

Fractile - scriptfunctie

Fractile() retourneert de waarde die overeenkomt met de inclusieve fractiel (kwantiel) van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking voor een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Tip: U kunt FractileExc - scriptfunctie gebruiken om de exclusieve fractiel te berekenen.

Syntax:  

Fractile(expr, fraction)

Return data type: numeriek

De functie retourneert de waarde die overeenkomt met de rangorde zoals gedefinieerd door rangorde = fractie * (N-1) + 1 waarbij N het aantal waarden is in expr. Als rangorde een niet-geheel getal is, wordt een interpolatie uitgevoerd tussen de twee dichtstbijzijnde waarden.

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De expressie of het veld met de te gebruiken gegevens bij het berekenen van de fractiel.
fraction Een getal tussen 0 en 1 die correspondeert met de fractiel (kwantiel uitgedrukt als een fractie) die moet worden berekend.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw app toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

In een tabel met de dimensies Type en MyFractile zijn de resultaten van de Fractile()-berekeningen in het load-script:

Type MyFractile

Comparison 27.5

Observation 36