Ga naar hoofdinhoud

Correl - scriptfunctie

Correl() retourneert de geaggregeerde correlatiecoëfficiënt voor een reeks coördinaten die wordt vertegenwoordigd door getallenparen in x-expression en y-expression, herhaald over een aantal records zoals vastgelegd door een group by-clausule.

Syntax:  

Correl(value1, value2)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
value1, value2 De uitdrukkingen of velden die de twee voorbeeldsets bevatten waarvoor de correlatiecoëfficiënt moet worden gemeten.

Limitations:  

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat

Salary:

Load *, 1 as Grp;

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');

 

Correl1:

LOAD Grp,

Correl(Age,Salary) as Correl_Salary Resident Salary Group By Grp;

 

Correl_Salary = 0.9270611