Ga naar hoofdinhoud

Loosen Table

Een of meer interne gegevenstabellen van QlikView kunt u tijdens de uitvoering van het script expliciet declareren als losjes gekoppeld met behulp van de opdracht Loosen Table. Als een tabel losjes is gekoppeld, zijn alle associaties tussen veldwaarden in de tabel verwijderd. Een vergelijkbaar effect kan worden verkregen door elk veld van de losjes gekoppelde tabel als onafhankelijke, niet-verbonden tabel te laden. Losjes gekoppeld kan handig zijn tijdens het testen om tijdelijk verschillende onderdelen van de gegevensstructuur te isoleren. Een losjes gekoppelde tabel kan worden geïdentificeerd in de tabelweergave aan de hand van de stippellijn en pijl. Het gebruik van een of meer Loosen Table-opdrachten in het script zorgt dat QlikView eventuele instellingen negeert voor losjes gekoppelde tabellen voordat het script wordt uitgevoerd.

Syntax:  

Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]

Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

 

Zowel de syntaxis Loosen Table als de syntaxis Loosen Tables kan worden gebruikt.

Opmerking: Als er in QlikView circulaire referenties in de gegevensstructuur worden gevonden die niet kunnen worden verbroken door tabellen die interactief of expliciet in het script tot losjes gekoppeld zijn benoemd, worden een of meer extra tabellen gedwongen losjes gekoppeld, totdat er geen circulaire referenties meer bestaan. Als dit gebeurt, wordt er een dialoogvenster weergegeven met een waarschuwing dat er een circulaire referentie is gevonden.

Example:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Loosen Table Tab1;