Ga naar hoofdinhoud

Drop table

OP DEZE PAGINA

Drop table

Een of meer interne tabellen in QlikView kunnen op elk moment tijdens de uitvoering van een script worden verwijderd uit het gegevensmodel, en dus uit het geheugen, met behulp van de opdracht drop table.

Syntax:  

drop table  tablename [, tablename2 ...]

drop tables [ tablename [, tablename2 ...]

 

Opmerking: De vormen drop table en drop tables worden beide geaccepteerd.

De volgende items gaan als gevolg hiervan verloren:

  • De feitelijke tabel(len).
  • Alle velden die geen onderdeel vormen van de resterende tabellen.
  • Veldwaarden in resterende velden die uitsluitend uit de te wissen tabel(len) afkomstig zijn.