Ga naar hoofdinhoud

Drop field

OP DEZE PAGINA

Drop field

Een of meer QlikView-velden kunnen op elk moment tijdens de uitvoering van een script worden verwijderd uit het gegevensmodel, en dus uit het geheugen, met behulp van de opdracht drop field.

Opmerking: Zowel drop field als drop fields zijn toegestane vormen en hebben hetzelfde effect. Als geen tabel wordt opgegeven, wordt het veld uit alle tabellen weggelaten waarin het voorkomt.

Syntax:  

Drop field fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]

Drop fields fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]

Examples:  

Drop field A;

Drop fields A,B;

Drop field A from X;

Drop fields A,B from X,Y;