Ga naar hoofdinhoud

Left

OP DEZE PAGINA

Left

De prefixen Join en Keep kunnen worden voorafgegaan door het prefix left.

Gebruikt voor join geeft het prefix aan dat er een join links moet plaatsvinden. De resulterende tabel bevat dan alleen gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in de eerste tabel voorkomen. Als het prefix wordt gebruikt vóór keep, geeft het aan dat de tweede tabel met onbewerkte gegevens wordt gereduceerd tot de gemeenschappelijke doorsnede met de eerste tabel, voordat deze wordt opgeslagen in QlikView.

Opmerking: Was u op zoek naar de tekenreeksfunctie met dezelfde naam? Zie: Left - script- en grafiekfunctie

Syntax:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Arguments:  

Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatement of selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Example:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SELECT * From table1;

Left Join Select * From table2;

QVTable

 

 

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

 

3

ee

 

QVTab1:

SELECT * From Table1;

QVTab2:

Left Keep SELECT * From Table2;

QVTab1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

QVTab2

 

A

C

1

xx

De twee tabellen in het voorbeeld met keep zijn uiteraard via A geassocieerd.

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view