Ga naar hoofdinhoud

Info

OP DEZE PAGINA

Info

Met het prefix info wordt externe informatie zoals een tekstbestand, foto of video gekoppeld aan een veldwaarde.

Syntax:  

Info( loadstatement | selectstatement )

 

Als een extern informatie-element, zoals een tekstbestand, een foto of een video, is die aan een veldwaarden moet worden gekoppeld, gebeurt dit in een tabel die is geladen met een prefix info. (In sommige gevallen zal het de voorkeur verdienen de informatie op te slaan in het qvw-bestand, via het prefix bundle. De tabel moet uit twee kolommen bestaan. De eerste kolom bevat de veldwaarden die de sleutel tot de gegevens vormen, de tweede kolom bevat de informatie-elementen, oftewel de bestandsnamen van de afbeeldingen, enzovoort.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een afbeelding uit een databasebeheersysteem. In een binair veld, een blob, maakt de opdracht info select een impliciete bundle. Dit betekent dat de binaire gegevens direct worden opgehaald en opgeslagen in de qvw. De binaire gegevens moeten het tweede veld zijn in een opdracht SELECT.

Example:  

Info LOAD * inline[

LinkedField, ImageFileName

QlikView, QlikViewLogo.png

];

Resultaat:

Alleen LinkedField is zichtbaar als veldnaam.

Als u een tekstobject toevoegt aan het werkblad met de representatie ingesteld op Afbeelding en vervolgens de tekst =Info(LinkedField) invoert, wordt in het tekstobject de bestandsnaam van de afbeelding weergegeven.